Archive for juli, 2014

CMD erkend door BNO en DDA (Dutch Digital Agencies)

op 11 juli 2014 in INCMD Nieuws

BNO (Bond voor Nederlandse Ontwerpers) en DDA (Dutch Digital Agencies, voorheen  PIBN) erkennen de CMD-opleidingen. BNO en DDA zijn branche-organisaties van bedrijven en organisaties waar CMD’ers emplooi (kunnen) vinden. De BNO verenigt én vertegenwoordigt meer dan 2.500 ontwerpers en 150 ontwerpbureaus en ontwerpafdelingen van bedrijven, samen ruim 6.700 ontwerpers. Daarmee zijn ze de belangrijkste vertegenwoordiger…

Nieuw domein: Creative Technologies

op 11 juli 2014 in INCMD Nieuws

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Het nieuwe domein Creative Technologies binnen de HBO sector Techniek is in het leven geroepen om in te spelen op de vraag van de topsector Creatieve Industrie. In de Human Capital Agenda Creatieve Industrie (waarin vooral gekeken is naar de ontwikkelingen in het HBO) wordt aangegeven dat de kwalitatieve aansluiting tussen…

Twitter #CMD2020