CMD

Communication and Multimedia Design is een ontwerpopleiding waar je wordt opgeleid tot ontwerper van digitale producten. Je creëert waarde vanuit de behoeften en wensen van de gebruikers. Je werkt voor en vanuit de gebruiker.
Er zijn verschillende opleidingen met diverse kenmerken. Sommige opleidingen zijn technisch van aard: HTML, JavaScript, Ubicomp, veel technologie. Andere CMD opleidingen zijn meer gericht op concepting en vormgeving.
Het is dus zaak om een goede keuze te maken voor de juiste opleiding. Je ontwerpt en maakt werkende prototypes van websites, apps, eigenlijk alles wat online kan (internet of things).

CMD’ers zijn creatief in bedenken van oplossingen en komen met nieuwe prikkelende ideeën. Het werkveld is de creatieve industrie, ontwerpafdelingen in corporates of een eigen bedrijf. Veel CMD’ers kiezen ervoor om als zzp’er zich te laten inhuren als digital designer, frontender, visual designer of andere beroepsrol. CMD is duidelijk niet gericht op het schrijven van content.