CMD is de toekomst

op 6 juni 2012 in INCMD Nieuws

De nieuwe digitale generatie kiest steeds vaker voor een opleiding of carrière in de digitale branche. Dit heeft onder meer te maken met het imago van  digitale communicatiebedrijven. Als je jongeren vraagt naar de wereld van digimedia, koppelen ze deze vaak aan creatief werk, de hele dag met toffe projecten bezig zijn, apps bouwen en veel baanbrekende uitdagingen. Daarnaast is digitaal zo vanzelfsprekend voor jongeren, dat het belang en de mogelijkheden van een opleiding in deze richting gelukkig veelvuldig wordt ingezien. En dat is goed, want digimedia gaan bij bedrijven, organisaties of het dagelijks leven allang niet meer alleen over programmeren en software ontwikkelen. De wereld van digimedia gaat tegenwoordig ook over game design, digitale veiligheid, services ontwerpen en augmented reality. Zelfs het oplossen van milieu- en maatschappelijke problemen leunt deels op de schouders van cmd’ers.

Een continue toestroom van nieuwe studenten en werknemers is dan ook noodzakelijk voor de toekomst. Om voor alle bovenstaande disciplines nieuw talent te blijven leveren, is er vraag naar verschillende soorten cmd’ers. Met alleen computers van binnen en buiten kennen, kom je er niet meer. De wereld zoekt nu ook cmd’ers die zich veel meer richten op de gebruikers en gebruikspatronen van ict technologie en op de samenleving: werknemers die kansen zien en oplossingen aandragen op verschillende vlakken en binnen verschillende sectoren.

Door al deze carrièrekansen en mogelijkheden onder de aandacht van jongeren te brengen, interesseer je een bredere groep jongeren voor een toekomst in de digimedia. Omdat jongeren niet allemaal op dezelfde manier naar deze wereld kijken, kun je hen ook niet allemaal op dezelfde manier aanspreken. Daarnaast is de digitale bedrijfstak van nu ook niet op zoek naar die ene specifieke professional. Juist de diversiteit is belangrijk.

INCMD logo

Twitter #CMD2020