Competentie 1

Onderzoeken & begrijpen
CMD’ers doen onderzoek om de context van het probleem, de wens van de gebruiker, doelstelling van de opdrachtgever, de belangen van stakeholders en de mogelijkheden van de technologie te begrijpen.

Gedragsindicatoren
1. CMD’ers leven zich in de probleem- of vraagcontext in en kan deze, beschrijven en inkaderen.
2. CMD’ers stellen de gebruiker voortdurend centraal. Zij denken en handelen vanuit de gebruikers.
3. CMD’ers verzamelen gegevens over de wensen en behoeften van gebruikers en stakeholders, en analyseren deze gegevens.
4. CMD’ers vergaren de benodigde kennis van het domein/sector (bijvoorbeeld: cultuur, educatie, gezondheidszorg) waarin het project zich afspeelt.
5. CMD’ers gebruiken onderzoeksmethodes om het ‘ontwerpprobleem’ te verduidelijken.
6. CMD’ers gebruiken (nieuwe) ontwerptheorieën en –methodieken.
7. CMD’ers analyseren nieuwe technologische ontwikkelingen en begrijpen de mogelijkheden en beperkingen van zowel bestaande, als nieuwe technologie.