Competentie 2

Conceptualiseren
CMD’ers genereren ideeën en ontwikkelen concepten voor (interactieve) communicatieproducten, communicatiediensten, en
communicatiebelevingen. Het gaat om het verbinden van wensen van gebruikers, doelstellingen van opdrachtgevers en middelen (media, technologie) op basis van een strategie.

Gedragsindicatoren
1. CMD’ers werken het communicatievraagstuk diepgaand uit ten behoeve van de te ontwerpen oplossing.
2. CMD’ers passen creatieve methoden en technieken toe voor het ontwikkelen van ideeën.
3. CMD’ers nemen actief deel aan creatieve, werk– en brainstormsessies.
4. CMD’ers experimenteren om nieuwe wegen te verkennen.
5. CMD’ers stellen de wensen en behoeften profiel(en) op van de gebruiker.
6. CMD’ers denken en handelen op verschillende abstractieniveaus.
7. CMD’ers verbinden doelen en wensen van de gebruiker en opdrachtgever in het concept.
8. CMD’ers gebruiken technologie als ‘enabler’ om de wensen van de gebruikers en opdrachtgevers te concretiseren.