Competentie 4

Evalueren
CMD’ers zijn in staat resultaten, die tijdens verschillende stadia van het ontwerpproces ontstaan, herhaaldelijk te toetsen op hun waarde en belang voor de wensen van de gebruiker/opdrachtgever.

Gedragsindicatoren
1. CMD’ers gebruiken theoretische kennis van verschillende evaluatietypen die tijdens verschillende stadia van het ontwerpproces nodig zijn; zij kunnen deze beoordelen op een juist gebruik en inzet.
2. CMD’ers gebruiken middelen en (test)methoden om prototypes te evalueren.
3. CMD’ers maken een strategisch evaluatieplan: doel(en) bepalen, plannen wie/wat (data)/waar/wanneer, (doen) uitvoeren en interpreteren.
4. CMD’ers gebruiken de reflectie, interpretatie en beoordeling van de uitkomsten van evaluaties ter verbetering van (toekomstige) product- of dienstontwerpen.