Curriculum

De opzet van de opleiding Communication & Multimedia Design verschilt per hogeschool. Hieronder wordt aangegeven hoe de CMD opleidingen in Nederland globaal zijn opgebouwd.

Propedeuse (jaar 1)
Alle hogescholen kennen een breed propedeusejaar waarin aandacht is voor alle aspecten van ontwerp, techniek en communicatie. Vakken als communicatietheorie, UCD, HCI, internetstandaarden, communicatiesystemen, social media, ondernemerschap, vormgeving, digital culture, taal en informatiearchitectuur komen dan aan bod. Gedurende de hele opleiding wordt theorie veelvuldig afgewisseld met praktijkopdrachten.

Hoofdfase (jaar 2-4)
Het moment waarop je je specialisatie kiest, is per hogeschool verschillend. Meestal vindt de verdieping plaats in het tweede of derde jaar. In de hoofdfase is er zowel aandacht voor het creatieve aspect (conceptontwikkeling en ontwerpen) als de marketing, technische en managementkant van multimedia. De vormgevingsvakken die je krijgt, zijn bijvoorbeeld: visual interface design, animatie, prototyping, audio, filmische vormgeving, storytelling en beeldtaal. Op het gebied van marketing en management leer je bijvoorbeeld over organisatiestructuren, e-business en projectmanagement. Verder is er veel aandacht voor nieuwe techniek en moet je stage lopen en een afstudeeropdracht maken.

Hoe zwaar is het?
Bij alle hogescholen die CMD aanbieden is het zo dat het propedeusejaar belangrijk en vrij pittig is. Hier wordt de basis gelegd voor het verdere verloop van je studie. Gedurende het eerste jaar vindt een beoordeling plaats waarin wordt bepaald of je geschikt bent voor de opleiding. Gezien het grote aantal praktijkopdrachten is het belangrijk dat je zelfstandig kunt werken en intelligent, nieuwsgierig, pro-actief en initiatiefrijk bent. Ook is het belangrijk dat je leiderschapsvaardigheden ontwikkelt. Reken op 4 zware, maar bevredigende jaren.