Opleidingen

De 4-jarige HBO opleiding CMD leert studenten alles over het ontwerpen van genetwerkte interactieve media. Dit betekent het begrijpen, bedenken en maken van interactieve media zoals bijvoorbeeld websites, mobiele applicaties en non-screen toepassingen.

Bij het ontwerpen van interactieve media staat de mens centraal. Niet alleen als eindgebruiker van een toepassing maar ook in de context van zijn leefomgeving. Studenten doen toegepast onderzoek en leren hun ontwerpen te testen op usability, gebruikersbehoefte en meetbare eindresultaten. Ze leren werken in multidisciplinaire projectteams aan opdrachten voor echte projectpartners.

De vakken gaan over ontwerp, vormgeving, strategie, 3D-design, techniek en cultuur. In de vakken leren studenten te denken en te handelen als een ontwerper. Hiervoor leren ze naast toepassingen ‘ontwerpen’ deze ook te  ‘maken’, gebruiksprofielen te  ‘onderzoeken’, projecten te  managen en klanten te ‘adviseren’. Studenten kunnen met behulp van keuzevakken, stages en minoren zelf richting geven aan hun opleiding.

Na hun afstuderen komen studenten te werken in de creatieve industrie, gericht op de sector ‘nieuwe media’. Het werkveld waarin de interactieve media ontwerper zich begeeft is sterk in ontwikkeling. De opleiding houdt hier met een flexibel curriculum rekening mee en door met (keuze)vakken en projecten in te springen op nieuwe ontwikkelingen.

 • Amsterdam
 • Arnhem/Nijmegen
 • Breda
 • Den Bosch
 • Den Haag
 • Groningen
 • Leeuwarden
 • Leiden
 • Maastricht
 • Utrecht
 • Rotterdam

Voordelen van cmd’ers t.o.v. ict’ers
CMD’ers zijn:

 • Mensdenkers
 • Communicatief
 • Geinteresseerd in de wereld om hen heen
 • Getraind in hoe ze problemen op innovatieve wijze in beeld kunnen brengen en hoe ze deze kunnen oplossen.