Breda

Media spelen een centrale rol in communicatie: communicatie tussen individuen, tussen organisaties en individuen en tussen mensen en apparatuur (computers, mobiele telefoons, tv). Wanneer mensen niet direct met elkaar kunnen communiceren gebruiken ze media. Wie heeft er nooit geprobeerd om te chatten met iemand aan de andere kant van de wereld over bijvoorbeeld muziek? In onze tijd van virtuele realiteit en globalisering is de inzet van media dan ook cruciaal voor een effectieve én menswaardige communicatie ‘op afstand’.

Digitale media nemen inmiddels een vanzelfsprekende plaats in in ons persoonlijke en professionele leven. Maar de ontwikkeling van deze media staat nog in de kinderschoenen. Het bedenken, ontwerpen en realiseren (creatief en technisch) van digitale media vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden en vooral om combinaties van creatieve, technische en organisatorische kennis en vaardigheden.

Professionals in de digitale media hebben een brede basis nodig om te kunnen samenwerken met anderen en om goed te kunnen reageren op steeds wisselende vragen en veranderende omstandigheden. Daarnaast hebben ze een specialisme nodig om datgene wat ze bedenken ook daadwerkelijk te kunnen realiseren: design, techniek of projectmanagement.

Hoe ziet het onderwijs eruit?
Bij de inrichting van het onderwijs gaan we er van uit dat je tijdens je opleiding competenties verwerft die je nodig zult hebben in je latere beroepspraktijk, zoals het zelfstandig kennis verwerven, samenwerken en het verwoorden en verbeelden van je eigen ideeën.

Het onderwijs is gevarieerd opgezet. Naast hoorcolleges, vakcolleges, practica en voorbeeldstudies ligt er een grote nadruk op het zelfstandig werken aan opdrachten. Kennismaking met de beroepspraktijk en de mogelijkheid om vrij te werken en te experimenteren staan gedurende de hele opleiding naast elkaar. Het onderwijs vindt plaats op de academie en in de praktijk. Daarnaast speelt het intranet van de academie een belangrijke rol tijdens je opleiding.

Faciliteiten
De opleiding heeft haar eigen leslokalen en (computer)werkplaatsen voorzien van zowel pc’s als Macs met scanners en printers. Ook zijn er eigen voorzieningen voor video en audio-opname en montage. Daarnaast maakt CMD gebruik van de ICT-faciliteiten van de hogeschool (pc-instructielokalen) en van de centrale mediavoorzieningen in Xplora.
Dus naast uitgebr