Den Bosch

CMD aan de Avans in Den Bosch is bijna gelijk aan die in Breda. Je kunt dus op die pagina kijken. Maar er is verschil:

Is er een verschil tussen CMD Breda en CMD Den Bosch?

CMD Breda en CMD Den Bosch hebben hetzelfde curriculum in de eerste twee jaar. In het derde jaar is er een verschil. In Breda doe je eerst een verdiepingsminor en daarna de stage. In Den Bosch is dit in omgekeerde volgorde.

Hoe lang bestaat CMD Breda?
CMD Breda is gestart in 2002, CMD Den Bosch in 2009.

Ik twijfel tussen CMD Breda en CMD Den Bosch.
Dan adviseren we je om de open dagen en proefstudiedagen te gebruiken om zowel van Breda als Den Bosch een indruk te krijgen.

Moet ik een laptop hebben?
In het eerste jaar is dit niet verplicht, maar we raden je aan om zo snel mogelijk een eigen computer aan te schaffen. In het tweede jaar wordt het wel van je verwacht, naast een internetaansluiting thuis. Uiteraard zijn er op school vaste computers aanwezig (Mac & PC) waar je gebruik van kan maken.

Regelt CMD ook de software voor je persoonlijke computer?
Nee, je kunt deze tegen gereduceerd tarief aanschaffen via Surfspot.

Moet ik programma’s als Photoshop of Illustrator al beheersen als ik bij CMD ga studeren?
Nee, er worden lessen gegeven waarin de programma’s die je nodig hebt tijdens je studie worden behandeld.

Krijg ik vrijstellingen?
Voor een aantal vakken wordt vrijstelling verleend, waaronder vakken als Photoshop.

Moet je tekentalent hebben?
Nee, tekentalent is geen vereiste. Het gaat erom dat je leert om je ideeën te visualiseren. Hierbij kan tekenen je helpen en daarom krijg je hier les in.

Moet je creatief zijn?
Bij CMD zeggen we liever dat het prettig is dat je leergierig bent, open staat voor nieuwe dingen, vrij denkt en nieuwsgierig bent. Deze eigenschappen hangen ook samen met creativiteit. Creativiteit is daarnaast iets waarvan we denken dat je het door oefening kan leren. Binnen de projecten en modules speelt creativiteit een belangrijke rol, maar je krijgt hier in je eerste jaar handvaten voor waardoor je leert hoe je out-of-the-box denkt en op een creatieve manier omgaat met de vraagstukken waar je mee te maken krijgt.

Is er veel theorie?
CMD is een HBO-opleiding en daar hoort ook een bepaalde hoeveelheid theorie bij. Het is geen opleiding waar je met veel dikke boeken te maken krijgt, maar elk kwartaal krijg je ook kennistoetsen waarin de theorie uit dat kwartaal aan bod komt. Daarnaast krijg je ook elk kwartaal een module Theorie & Reflectie waarin je vakken krijgt als filosofie, media ethiek, gametheorie. En professionele vaardigheden zoals onderzoek en kennis van psychologie.

Hoe zijn de docenten?
De docenten zij uit het beroepenveld afkomstig. Het CMD-beroepenveld is breed en dat wordt weerspiegeld door de docentensamenstelling. De studenten geven in evaluaties aan dat ze het team hoog waarderen. Het bestaat uit vormgevers, strategen, filosofen, industrieel ontwerpers, game developers, programmeurs, literatuurwetenschappers, techneuten.

Contacturen?
Ca. 16 contacturen per week, 13 uren zelfstudie en 10 uren werken in projectgroepen.