Maastricht

Wat kan de opleiding CMD in Maastricht je bieden?

CMD’ers zijn ontwerpers. Ze onderzoeken, bedenken, verbeelden en maken betekenisvolle (interactieve) communicatieproducten, -diensten en –belevingen. Volgens de werkwijze van het ‘mensgericht ontwerpen’ ontwerpt de  CMD’er vanuit de wensen, behoeften en eigenschappen van gebruikers. De gebruiker wordt actief betrokken bij het ontwerpproces. Met behulp van nieuwe technologieën worden tekst, beeld, video en geluid vervolgens verwerkt tot innovatieve toepassingen, die door mensen in hun dagelijks leven tijdens werk, studie, ontspanning en vermaak gebruikt worden.

Ontwikkeling van je competenties
Uitgangspunt van het onderwijs is dat de student opgeleid wordt tot een zelfstandige competente communicatie and multimedia designer. In de beroepspraktijk vervult de CMD’er verschillende rollen. Deze rollen en de daarbij behorende competenties zijn leidend bij de invulling van het curriculum. Het curriculum laat een opbouw zien, waarbij de competentieontwikkeling van de student centraal staat. Om dit te kunnen bereiken maakt CMD gebruik van competentiegericht onderwijs.

De beroepspraktijk staat centraal
De taken die de CMD’er in zijn toekomstige beroepsleven moeten kunnen uitvoeren staan centraal in het onderwijs. Hiervoor krijg je tijdens de lesweken theorie aangeboden, die je je eigen maakt en vervolgens toepast in oplossingen in de vorm van prototypen, adviezen, analyses en ontwerpen.

Architect van jouw studie
Het onderwijs is studentgecentreerd: jij staat centraal en jij geeft sturing aan je eigen leertraject. Hierdoor ben architect van het eigen leerproces.  De docenten  vervullen hierbij een ondersteunende en faciliterende rol. Behalve de rol van vakdeskundige hebben docenten onder andere ook een rol als coach, studiebegeleider en assessor. In de loop van de opleiding neemt de sturing door docenten af.

Onderdeel van de Academie Beeldende Kunsten
De opleiding Communication and Multimedia Design maakt met ingang van september 2011 als zelfstandige opleiding deel uit van de Academie Beeldende Kunsten. CMD wordt hierdoor geen kunstopleiding, maar gaat interdisciplinair samenwerken met de opleiding.

Waarom CMD bij Hogeschool Zuyd?
Creativiteit, ontwerpdenken en innovatie op het gebied van interactieve media worden door bij ons versterkt en dit leidt tot nieuwe mogelijkheden en kansen. Kansen en perspectieven die vanuit het beroepenveld en de potentiële markt worden herkend en ondersteund. CMD blijft een zelfstandige opleiding, met de eigen CROHOregistratie en een eigen diploma. Daarnaast is Maastricht natuurlijk de leukste stad van Nederland.