Utrecht

Overzicht jaar 1 tot en met 4

Eerste jaar
In de eerste periode maak je kennis met het vakgebied van de crossmedia designer. Je begint direct al met de opzet van een crossmediale campagne die je uitwerkt van concept tot prototype. Eigenlijk doorloop je in deze fase de gehele opleiding in het klein. Je kijkt kritisch naar je sterke én je zwakke punten, zodat je weet waar je gedurende de opleiding extra aandacht aan moet besteden.

In de periodes hier opvolgend wordt je creativiteit iedere keer weer op de proef gesteld. Iedere periode werk je in een project aan een productie, van concept tot prototype, waarbij het combineren van verschillende media en creativiteit centraal staan. Dit is de crossmediale aanpak. Het realiseren van een bepaald communicatiedoel voor een of meerdere doelgroepen staat steeds voorop. Tegelijkertijd heeft iedere periode ook weer zijn eigen focus.

Tijdens het eerste jaar werk je tijdens het vak ‘Audiovisueel Ontwerp’ aan een project waarbij je experimenteert met een groen scherm (green screen). Hierbij wordt een onderwerp gefilmd voor een groene achtergrond, waardoor het gefilmde object voor een andere achtergrond geplaatst kan worden.

Bindend studie-advies
Aan het einde van je eerste jaar krijg je, op grond van tot dan toe behaalde studieresultaten, een advies over het al dan niet voortzetten van je studie. Als het studiejaar goed is verlopen, kun je zonder meer aan je tweede jaar beginnen. Voldoen je studieprestaties niet aan de gestelde eisen, dan krijg je een negatief bindend studieadvies. In dat geval moet je stoppen met je studie.

Tweede jaar
Vanaf het tweede jaar werk je aan crossmediale producties voor echte opdrachtgevers. Producties waar je een half jaar aan werkt en die ook complexer zijn dat de producties uit het eerste jaar. Alles wat zich voordoet rondom de introductie van een merkconcept op de markt komt aan bod bij Experience Design. Vanaf het bedenken van de beleveniswereld rond producten, de vormgeving van de identiteit, de invloed van trends op consumenten, de effecten van verpakkingen en de werking van media in de breedste zin van het woord. Tijdens Participatie en Onderzoek neem je een bestaande situatie onder de loep. Een situatie waarin communicatie, onderzoek en het betrekken van mensen bij je producties middels sociale netwerken, evenementen en dergelijke een grote rol speelt.

Derde jaar
In het derde studiejaar CMD maken studenten een keuze voor een verdiepend blok. Deze keuze kun je maken uit de blokken:
-Content Design
-Concept Design (wordt ook in het Engels aangeboden)
-User Experience Design
-Visual Design

Ieder semester bestaat uit een verdiepend deel (theoriedeel), een project en een seminar. De verdieping wordt aangeboden door experts op het gekozen gebied en is steeds zeer actueel. De ondersteunende theorie komt hierbij op verschillende manieren aan bod, bijvoorbeeld door hoor-/werkcolleges of studenten die colleges geven aan elkaar.

In het door bedrijven aangeboden project worden studenten uit de verschillende verdiepende blokken aan elkaar gekoppeld. Studenten werken zo multidisciplinair, vanuit hun eigen expertise, aan hetzelfde project. Op die manier leer je samenwerken en de geleerde verdiepingstheorie toepassen.
Het afsluitende seminar is voor en door studenten. Studenten organiseren zelf het seminar met lezingen van vooraanstaande sprekers en interactieve en crossmedia-projecten. Voor het seminar worden ook alle tweedejaars studenten uitgenodigd.
Het verdiepende semester kan in het eerste halfjaar van jaar 3 worden gevolgd of in het tweede halfjaar van jaar 3; je maakt zelf de keuze. Naast het verdiepende blok kies je een stage in jaar 3. Wil je nog geen verdiepend blok volgen, dan kun je in jaar 3 ook een minor volgen (zie verderop).

Stage
De CMD-stage is bedoeld om kennis op te doen in de beroepspraktijk en te werken aan de CMD-competenties en de algemene competenties die horen bij een hbo-opleiding. Tijdens de stage ontdek je of het CMD-vakgebied bij je past en, specifieker, welk deel van het CMD-profiel het best bij je past. De student zoekt zelf naar een geschikt bedrijf en een geschikte opdracht. Beide worden beoordeeld door de opleiding en bij goedkeuring ga je als zelfstandig stagiair bij het bedrijf werken. Vanuit de opleiding en vanuit het bedrijf wordt begeleiding gegeven, maar de student werkt in hoge mate als zelfstandig medewerker.

Minor
De Minor wordt ook wel de “vrije ruimte” in de opleiding genoemd. Een minor is een verbredend of verdiepend blok dat je zelf kiest uit het ruime aanbod minors van de HU (of een minor van een andere hogeschool of universiteit). HU-minors zijn altijd toegestaan om te volgen; minors van andere hogescholen of universiteiten moeten vooraf goedgekeurd worden. Voorbeelden van minors die door CMD-studenten worden gekozen zijn: psychologie, ethiek, digital audio design of journalistiek. De minor periode kan ook gebruikt worden voor een studieperiode in het buitenland. Er zijn diverse universiteiten waarmee de HU/CMD contacten onderhoudt, maar ook hier geldt: je moet deze periode zelf regelen en laten goedkeuren.

Het vierde studiejaar vult het laatste halfjaarstaat en staat in het teken van het afstuderen. In het eerste halfjaar volg je – afhankelijk van de keuze die je in jaar 3 maakte – een minor of een verdiepingsprogramma.

Afstuderen
Tijdens het afstudeersemester moet je als student CMD aantonen dat je voldoet aan de competenties die bij de studie CMD horen. Je doet dit door aan een afstudeeropdracht te werken; hiervoor zijn drie mogelijkheden:
– Je werkt binnen een bedrijf zelfstandig aan een afstudeeropdracht
– Je studeert af bij een van de Lectoraten van de Faculteit
– Je zet een eigen bedrijf op binnen het CMD vakgebied en werkt aan een afstudeeropdracht

Waarom CMD aan de HU?

– Ruime keuzemogelijkheden binnen HU en UU
– De mooiste stad van Nederland