Utrecht

Overzicht jaar 1 tot en met 4

Eerste jaar
In de eerste periode maak je kennis met het vakgebied van de crossmedia designer. Je begint direct al met de opzet van een crossmediale campagne die je uitwerkt van concept tot prototype. Eigenlijk doorloop je in deze fase de gehele opleiding in het klein. Je kijkt kritisch naar je sterke én je zwakke punten, zodat je weet waar je gedurende de opleiding extra aandacht aan moet besteden.

In de periodes hier opvolgend wordt je creativiteit iedere keer weer op de proef gesteld. Iedere periode werk je in een project aan een productie, van concept tot prototype, waarbij het combineren van verschillende media en creativiteit centraal staan. Dit is de crossmediale aanpak. Het realiseren van een bepaald communicatiedoel voor een of meerdere doelgroepen staat steeds voorop. Tegelijkertijd heeft iedere periode ook weer zijn eigen focus.

Tijdens het eerste jaar werk je tijdens het vak ‘Audiovisueel Ontwerp’ aan een project waarbij je experimenteert met een groen scherm (green screen). Hierbij wordt een onderwerp gefilmd voor een groene achtergrond, waardoor het gefilmde object voor een andere achtergrond geplaatst kan worden.

Bindend studie-advies
Aan het einde van je eerste jaar krijg je, op grond van tot dan toe behaalde studieresultaten, een advies over het al dan niet voortzetten van je studie. Als het studiejaar goed is verlopen, kun je zonder meer aan je tweede jaar beginnen. Voldoen je studieprestaties niet aan de gestelde eisen, dan krijg je een negatief bindend studieadvies. In dat geval moet je stoppen met je studie.

Tweede jaar
Vanaf het tweede jaar werk je aan crossmediale producties voor echte opdrachtgevers. Producties waar je een half jaar aan werkt en die ook complexer zijn dat de producties uit het eerste jaar. Alles wat zich voordoet rondom de introductie van een merkconcept op de markt komt aan bod bij Experience Design. Vanaf het bedenken van de beleveniswereld rond producten, de vormgeving van de identiteit, de invloed van trends op consumenten, de effecten van verpakkingen en de werking van media in de breedste zin van het woord. Tijdens Participatie en Onderzoek neem je een bestaande situatie onder de loep. Een situatie waarin communicatie, onderzoek en het betrekken van mensen bij je producties middels sociale netwerken, evenementen en dergelijke een grote rol speelt.

Derde jaar
In het derde studiejaar CMD maken studenten een keuze voor een verdiepend blok. Deze keuze kun je maken uit de blokken:
-Content Design