Over INCMD

Twaalf jaar geleden (2000) werd in Nederland de eerste opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) opgericht. Daarmee wilden de bewuste hogeschool voldoen aan een groeiende vraag naar creatieve professionals die werken op het snijvlak van ontwerp, technologie, media en communicatie. Deze vraag is in de loop der jaren niet minder geworden, wel specifieker. Er is momenteel een duidelijke behoefte aan creativiteit en aan een mensgerichte denk- en werkwijze die blijft inspireren en motiveren. Een denk- en werkwijze die permanente innovatie mogelijk maakt. Men spreekt tegenwoordig over ‘creative technologies’.

Het vakgebied staat niet stil en heeft de afgelopen tien jaar ook niet stilgestaan. Nog steeds ontstaan binnen het CMD-domein nieuwe beroepen en toepassingsgebieden. Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk geworden dat het in 2008 vastgestelde beroeps- en competentieprofiel van CMD continu vernieuwt. Om die reden hebben de tien CMD-opleidingen in overleg met het werkveld in 2011 gewerkt aan het nieuw beroeps- en competentieprofiel. Het profiel is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het International Network of Communication & Multimedia Design (INCMD), het platform waarin de negen CMD opleidingen zich hebben verenigd.